Momsregler: Sådan afregner og indberetter du moms

Som udgangspunkt er alle virksomheder, der sælger varer eller ydelser mod betaling, momspligtige. Herunder kan du læse mere om, hvordan du afregner og indberetter moms.

De fleste virksomheder i Danmark er momspligtige, hvorfor de skal følge de gældende momsregler. Det betyder blandt andet, at der skal lægges moms til salgsprisen på varer eller ydelser. Den mest almindelige momssats er på 25%, men der findes også andre satser.

Du skal betale moms, uanset om du driver en personligt ejet mindre virksomhed, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab.

Hvad er momsregler?

Momsregler er de lovmæssige retningslinjer, der regulerer, hvordan moms fungerer i Danmark. Moms er en skat, der pålægges forbrugerne, når de køber varer eller tjenester. Denne afgift betales af virksomheder ved salg af deres produkter og tjenester og afregnes derefter med Skattestyrelsen.

Momsregler fastlægger, hvordan moms skal beregnes, opkræves, afregnes og rapporteres. Det omfatter også bestemmelser om, hvornår en virksomhed skal registreres for moms, hvilke momssatser der gælder for forskellige varer og tjenester, og hvilke fradragsmuligheder der er til rådighed for virksomheder.

Det er alt sammen regler, som er gode at sætte sig ind i, fordi det kan hjælpe ens virksomhed med at spare penge. Ellers er det altid muligt at tage et hurtigt og nemt lån 5000 kr.

Sådan udregner du moms

Momsberegningen er en forholdsvis simpel proces, og den indebærer normalt to trin:

Udregning af moms på salg

Du skal beregne den moms, du skal opkræve fra dine kunder, når de køber dine varer eller tjenester. Det ordnes ved at sammenholde din salgspris med den relevante momssats (typisk 25% for standardmoms).

For eksempel, hvis din vare eller tjeneste koster 1.000 kr., vil momsen være 25% af dette beløb, hvilket svarer til 250 kr.

Udregning af moms på køb

Dernæst skal du beregne den moms, du har betalt på de varer og tjenester, du har købt som en del af din virksomheds drift. Du trækker denne købsmoms fra den opkrævede moms på salg.

Hvis du har betalt mere i købsmoms, end du har opkrævet i moms på salg, har du moms til gode, som du kan få tilbagebetalt. Hvis du har opkrævet mere i moms, skal du betale differencen til Skattestyrelsen.

Hvem er momspligtige og hvem er ikke?

I Danmark er momspligt ikke begrænset til specifikke virksomhedsformer. I stedet er det baseret på omsætningen af varer og tjenester. Alle virksomheder, uanset om de er enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, anpartsselskaber eller aktieselskaber, der har en omsætning over 50.000 kr., er momspligtige.

Hvad er momsfritagelse?

Små virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kan være fritaget for momspligt, men det er vigtigt at huske, at denne minimumsgrænse kan ændre sig over tid.

Hvordan beregner jeg moms i virksomheden?

At udregne moms i Danmark kan virke komplekst ved første øjekast, men kan opdeles i grundlæggende trin: Identificer momssatsen, beregn momsbeløbet i forhold til salg og køb, registrer momsbeløbet ved indsendelse til Skattestyrelsen.

Momsfrister

Momsfrister varierer afhængigt af virksomhedens omsætning. Hvis din årlige omsætning er under 5 millioner kroner, skal du normalt indberette moms hvert halve år. Nye virksomheder skal indberette moms kvartalsvis det første halvandet år som minimum.

Virksomheder med en årlig omsætning på mellem 5-50 millioner kroner skal indberette moms kvartalsvis, mens større virksomheder med en årlig omsætning på over 50 millioner kroner normalt indberetter moms månedligt.

Hvilke virksomheder er momspligtige?

Alle virksomheder med en årlig omsætning over 50.000 kr. er momspligtige. Mindre virksomheder med en årlig omsætning under dette minimum kan være fritaget for momspligt, men de kan også vælge at blive momsregistreret frivilligt for at kunne trække købsmoms fra.

Hvornår kan man få momsfradrag?

For at få momsfradrag skal virksomheden have en gyldig faktura for de køb, de ønsker at trække moms fra. Fakturaen skal indeholde alle påkrævede oplysninger og opfylde de lovgivningsmæssige krav. Derudover skal købet være knyttet til virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Ved at dokumentere og indberette købsmoms korrekt, kan momsregistrerede virksomheder opnå momsfradrag og reducere deres momsbetaling.

Når ovenstående arbejde er udført og indberettet, vil du få udbetalt dit fradrag.

Pligt til udarbejdelse af momsregnskab

Alle momsregistrerede virksomheder i Danmark har pligt til at udarbejde og indsende et momsregnskab. Momsregnskabet er en opgørelse over virksomhedens købsmoms og salgsmoms i en given periode. Det er afgørende for overholdelse af momslovgivningen og skal indsendes til Skattestyrelsen inden for de fastsatte frister.

Momsregnskabet skal vise den beregnede moms, som virksomheden har opkrævet fra kunder og den moms, som virksomheden har betalt på varer og tjenester.

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at momsregnskabet er nøjagtigt og i overensstemmelse med gældende regler. Manglende indsendelse eller fejl i momsregnskabet kan medføre bøder og sanktioner fra Skattestyrelsen.

Hvordan afregner jeg moms?

Når du skal lave en momsafregning, skal du finde ud af, hvad forskellen er mellem virksomhedens købsmoms og salgsmoms. Købsmomsen er betegnelsen for de varer, du har købt og dermed betalt moms af. Salgsmomsen er de varer, du har solgt og opkrævet moms for.

Du kan trække momsen fra på de varer, du køber. Det betyder som udgangspunkt, at du får penge igen, hvis du har købt for mere, end du har solgt. Du skal derfor finde ud af, om du har moms til gode, eller om du skylder moms.

Det gør du ved at lægge al købsmomsen og salgsmomsen for momsperioden sammen, så du finder differencen. Afhængigt af om resultatet er positivt eller negativt, skal du enten betale moms eller have moms tilbage.

Hvordan indberetter jeg moms?

Som momspligtig virksomhed skal du indberette moms til momsafregning hos Skattestyrelsen. Det gør du direkte via deres hjemmeside på TastSelv Erhverv. Det er vigtigt, at du betaler indenfor de gældende momsfrister, da du ellers får en bøde.

Bøden kompenserer for, at Skattestyrelsen selv skal stå for at udarbejde et estimat over din momsafregning – og det kan hurtigt blive dyrt, hvis du er for sent ude. Det er derfor væsentligt, at du sætter dig grundigt ind i, hvornår du skal betale moms.

Hvornår skal jeg indberette moms?

Det er forskellige fra virksomhed til virksomhed, hvor ofte du skal indberette moms. Det afhænger af flere forskellige faktorer, men er som udgangspunkt defineret på baggrund af din virksomheds omsætning.

Hvis du omsætter for mindre end 5 millioner kroner om året, skal du indberette moms hvert halve år. Er der tale om en ny virksomhed, skal du indberette moms hvert kvartal i det første halvandet år som minimum.

Hvis du har en årlig omsætning på mellem 5-50 millioner kroner, skal du indberette moms hvert kvartal, mens større virksomheder, der omsætter for mere end 50 millioner om året, skal indberette moms månedligt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er reglerne for moms?

Moms er en skat på varer og tjenester, der opkræves ved salg og levering af varer og tjenester i Danmark. Den almindelige momssats er 25%.

Hvad er fritaget for moms?

Visse varer og tjenester er fritaget for moms i Danmark. Dette omfatter eksempelvis sundhedsydelser, uddannelse og forsikringsydelser. Virksomheder, der leverer disse fritagne varer eller tjenester, har ikke ret til at fradrage den moms, de har betalt på deres omkostninger.

Er moms 20 eller 25 %?

Den almindelige momssats i Danmark er 25%, men der findes også nedsatte satser på 0% og 5%, samt undtagelser fra moms.