Momsregler: Sådan afregner og indberetter du moms

Som udgangspunkt er alle virksomheder, der sælger varer eller ydelser mod betaling, momspligtige. Herunder kan du læse mere om, hvordan du afregner og indberetter moms.

De fleste virksomheder i Danmark er momspligtige, hvorfor de skal følge de gældende momsregler. Det betyder blandt andet, at der skal lægges moms til salgsprisen på varer eller ydelser. Den mest almindelige momssats er på 25%, men der findes også andre satser.

Du skal betale moms, uanset om du driver en personligt ejet mindre virksomhed, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab. Opret ApS hos NEMADVOKAT, hvis du ønsker hjælp til at korrekt selskabsstiftelse.

Hvordan afregner jeg moms?

Når du skal lave en momsafregning, skal du finde ud af, hvad forskellen er mellem virksomhedens købsmoms og salgsmoms. Købsmomsen er betegnelsen for de varer, du har købt og dermed betalt moms af. Salgsmomsen er de varer, du har solgt og opkrævet moms for.

Du kan trække momsen fra på de varer, du køber. Det betyder som udgangspunkt, at du får penge igen, hvis du har købt for mere, end du har solgt. Du skal derfor finde ud af, om du har moms til gode, eller om du skylder moms.

Det gør du ved at lægge al købsmomsen og salgsmomsen for momsperioden sammen, så du finder differencen. Afhængigt af om resultatet er positivt eller negativt, skal du enten betale moms eller have moms tilbage.

Hvordan indberetter jeg moms?

Som momspligtig virksomhed skal du indberette moms til momsafregning hos Skattestyrelsen. Det gør du direkte via deres hjemmeside på TastSelv Erhverv. Det er vigtigt, at du betaler indenfor de gældende momsfrister, da du ellers får en bøde.

Bøden kompenserer for, at Skattestyrelsen selv skal stå for at udarbejde et estimat over din momsafregning – og det kan hurtigt blive dyrt, hvis du er for sent ude. Det er derfor væsentligt, at du sætter dig grundigt ind i, hvornår du skal betale moms.

Hvornår skal jeg indberette moms?

Det er forskellige fra virksomhed til virksomhed, hvor ofte du skal indberette moms. Det afhænger af flere forskellige faktorer, men er som udgangspunkt defineret på baggrund af din virksomheds omsætning.

Hvis du omsætter for mindre end 5 millioner kroner om året, skal du indberette moms hvert halve år. Er der tale om en ny virksomhed, skal du indberette moms hvert kvartal i det første halvandet år som minimum.

Hvis du har en årlig omsætning på mellem 5-50 millioner kroner, skal du indberette moms hvert kvartal, mens større virksomheder, der omsætter for mere end 50 millioner om året, skal indberette moms månedligt.

Post Navigation