Få styr på fradrag for kantineordning i virksomheden

I danske virksomheder er det i løbet af de seneste par år blevet mere og mere almindeligt at etablere fordelagtige madordninger for medarbejderne. Undersøgelser viser nemlig, at man er langt mere effektiv i sit arbejde, når man spiser sundt og varieret. Der er desuden mange, der glemmer at spise, mens de er på arbejde, fordi de har så travlt, men med en madordning – som alle er en del af – bliver frokosten på arbejdet pludselig en vigtig del af dagligdagen. Her i artiklen vil du blive præsenteret for de momsregler, der gør sig gældende i forbindelse med kantineordninger i virksomheder.

 

Arbejdsgiveren må skattemæssigt fratrække nettoudgifterne til madordningen

Arbejdsgiveren må fratrække samtlige nettoudgifter til den pågældende madordning skattemæssigt, da det anses som værende en personaleomkostning. Arbejdsgiveren har desuden fradrag for momsen af alle udgifter til drikke og mad. Til gengæld skal arbejdsgiveren betale moms af den betaling, som medarbejderen selv foretager. Ydermere må virksomheden betale en kantinemoms, som er en særlig type salgsmoms, såfremt medarbejdernes betaling ikke er i stand til at dække over alle udgifterne, som virksomheden har til ordningen. Medarbejderens egenbetaling skal udgøre som minimum 15 kroner per måltid, og dette beløb stiger til 20 kroner, såfremt der også er tale om fri adgang til drikkevarer.

Der skal afregnes moms af medarbejderens egenbetaling

Denne egenbetaling må arbejdsgiveren gerne opkræve med et fast beløb, der skal betales månedligt af den enkelte medarbejder. Beløbet må desuden fastsættes på baggrund af, hvor meget medarbejderen rent faktisk benytter sig af denne ordning og spiser på jobbet. Betalingen kan desuden ikke ske via bruttolønsreduktion men må i stedet ske af beskattede midler. Der skal som allerede nævnt afregnes moms af denne egenbetaling, som medarbejderen yder, og såfremt betalingen ikke dækker over samtlige udgifter, skal der betales kantinemoms.

 

Momsen skal beregnes i fremstillingsprisen, hvis man selv fremstiller maden

Såfremt man i virksomheden får leveret både drikkevarer og mad fra en ekstern leverandør, er man nødsaget til at beregne salgsmosen af den forskel, der er mellem medarbejdernes egenbetaling og de faktiske købsomkostninger – og det gælder udover momsen af den enkelte medarbejders egenbetaling. Anvender man i stedet egen arbejdskraft i fremstillingen af maden, skal momsen beregnes i fremstillingsprisen, hvor lønnen til kantinemedarbejderne desuden indgår.

 

Momsen i fremstillingsprisen kan udregnes på to måder

Når momsen skal beregnes i fremstillingsprisen, kan virksomheden beregne denne moms ud fra en forenklet ordning, hvor man må tillægge 5% tildækning til lokaleomkostninger – såsom kantinestole og borde – og herudover må man tillægge 75% til samtlige lønomkostninger til personalet i kantinen. Man kan også vælge at beregne momsen ud fra de egentlige omkostninger. Der er således ingen tvivl om, at der er mange regler, man skal holde styr på som selvstændigt erhvervsdrivende, når det gælder fradrag for kantineordning i en virksomhed. Dog er der mange penge at spare, såfremt man sørger for at sætte sig ordentligt ind i disse regler forinden, og du er forhåbentligt allerede nu blevet en smule klogere på, hvordan du er stillet inden for dette område.