Moms for dummies

Baggrundsviden om moms

Den danske moms blev indført tilbage i 1967 og var en erstatning for omsætningsafgiften, som var en afgift på omsætningen. Momsen skal derimod betragtes som en generel vareafgift, hvor afgiften lægges på meromsætningen i hvert af de led, som en vare passerer.Sagt med andre ord er moms en indirekte skat, som udregnes efter varens salgspris og opkræves af sælgeren. I 1967, da momsen blev indført, lå afgiftsprocenten på 10%, men siden 1992 har den været på 25%. Siden 1967 er afgiftsgrundlaget blevet udvidet og omfatter i dag de fleste varer og tjenesteydelser i samfundet, hvilket er sket i overensstemmelse med EU’s såkaldte afgiftsharmonisering,

 

Salgs- og købsmoms

At momsen i Danmark siden 1992 har været på 25% betyder helt konkret, at der skal lægges 25% moms (salgsmoms) oveni i prisen på stort set alle priser og varer, som sælges her i landet. Med andre ord er salgsmomsen den moms, som en virksomhed opkræver hos kunden. På alle de varer og ydelser, som en virksomhed køber hos sin leverandør, betaler man en købsmoms på 25%. Men når man er momsregistreret, så får man fradrag for købsmomsen. Det betyder helt konkret, at en momsregistreret virksomhed derfor kun kommer til at betale moms af forskellen mellem salg og køb.

 

Hvornår skal du betale moms til SKAT?

De fleste nye virksomheder skal betale moms hvert kvartal i halvandet år. Derudover skal virksomheder, som har en omsætning mellem 5-50 millioner kroner om året også betale moms hvert kvartal.  Men hvis en virksomhed har en momspligtig omsætning på over 50 millioner kroner om året, så skal virksomheden betale moms hver måned. Men hvis en virksomhed, som omsætter for under 50 millioner kroner om året, også foretrækker at betale momsen månedsvis, så kan dette også lade sig gøre.

 

Kan man slippe for at registrere sig?

Hvis en virksomhed sælger for mindre end 50.000 kroner eksklusiv moms om året, så er det ikke nødvendigt at momsregistrere sig.

 

Hvad kan jeg få momsfradrag for?

Fordelen ved at være momsregistreret er, at en virksomhed har ret til at fratrække moms af varer og ydelser, som man har indkøbt til at gøre brug af i virksomheden. Men momsen må kun fratrækkes, hvis man har fået en faktura, hvor der er registreret moms fra leverandøren. Du får eksempelvis momsfradrag for følgende:

  • Varer, der er blevet købt til videresalg eller udlejning.
  • Varetransport, fx fragt.
  • Arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden.
  • Ugeblade, der lægges frem i virksomheden, som kunderne kan læse, når de fx er til frisøren

I øvrigt kan man også trække momsen fra i en virksomheds etableringsfase, hvilket for eksempel kan være udgifter til advokat, revisor, telefon, reklame med videre. Sagt med andre ord er der en række af fordele forbundet ved, at være en momsregistreret virksomhed.

 

Dette får du ikke momsfradrag for

Der er naturligvis også begrænsninger for, hvad man kan få momsfradrag for. Her er derfor et overblik over nogle af de væsentligste punkter, hvor man ikke har ret til momsfradrag:

  • Udgifter, som kun har været til private formål.
  • Hvis du har købt varer til din virksomhed, men som senere bliver brugt til private formål.
  • Varer og ydelser som du bruger til formål, som ikke vedrører dit momspligtige salg
  • Varer og ydelser, som du har til hensigt at købe til personalebrug