Har din virksomhed styr på regnskabet?

Et regnskab er kort sagt en oversigt over indtægter og udgifter i din virksomhed. Regnskabet giver dig mulighed for at se virksomhedens drift. At lave et regnskab kan være en langhåret proces. Og derfor kan det være en god idé at få assistance i form af en interim CFO.

Flere virksomheder vælger i dag at få professionel hjælp, når regnskabet skal laves. Et regnskab kræver diverse dokumentationer i form af bilag som fakturaer, regninger, lønsedler og så videre. Og der kan laves forskellige regnskaber afhængigt af din virksomhedstype. Derudover er der regler for, hvordan dit regnskab skal udarbejdes i forhold til din virksomhedsstørrelse.

Sådan skal du læse et regnskab

Så snart din virksomhed er registreret, har du pligt til at dokumentere virksomhedens aktiviteter. Det gælder både store og små aktiviteter. Et regnskab giver dig mulighed for at få overblik over en bestemt økonomisk aktivitet i en bestemt periode.

Et regnskab indeholder en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen viser, om din virksomhed har haft et over- eller underskud. Balancen er en oversigt over, hvad din virksomhed ejer og skylder på et givent tidspunkt. Derfor afstemmes balancen altid til en bestemt dato. Balancen består af aktiver og passiver, hvor sidstnævnte er en samlet betegnelse for gæld og egenkapital.

Regnskaber bliver ofte udarbejdet i slutningen af et år. Du kan både udarbejde et skatteregnskab og en årsopgørelse. Førstnævnte skal til dels laves, så Skat kan beregne din virksomhedsskat. Skatteregnskabet vil ofte blive udarbejdet i form af en række ændringer i årsregnskabet. Hvis du har en personlig ejet virksomhed, er der ikke et krav om, at du skal aflægge et årsregnskab. Derfor kan du nøjes med at udarbejde et skatteregnskab.

Hvis du skal aflægge et årsregnskab, skal det gøres ud fra årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven kræver, at du giver et retvisende billede af din virksomheds aktiver, passiver og andre relevante finansielle forhold. Årsregnskabet har som udgangspunkt de samme poster som dit driftsbudget.

Sådan får du styr på regnskabet

Som du måske kan fornemme, er der mange aspekter at tage højde for, når du skal udarbejde et regnskab. Uanset om du er en ny virksomhed eller har flere års erfaring, kan regnskabet være en lige så tidskrævende proces hver gang. Hvert år er der lige mange aspekter at tage i betragtning. Og du skal desuden huske at holde dig opdateret om lovændringer og andre forhold.

Hvis du ser det som en uoverskuelig opgave, kan du med fordel få fat i en interim CFO. Altså en økonomichef, som kan stå for udarbejdelsen af dit årsregnskab. Og som desuden kan hjælpe med at udarbejde rapporter, budgetter og optimere dine forretningsgange. Desuden kan en interim CFO tage ansvar for likviditetsstyringen.

Du kan hyre en interim CFO i en midlertidig periode. Det kunne eksempelvis være i regnskabsperioden. Ønsker du ikke en hjælpende hånd fra en interim CFO, bør du selv sætte dig ind i reglerne. Desuden skal du have kendskab til håndtering af transaktioner, daglige registreringer og bogføring.

Hvis du både udarbejder et årsregnskab og et skatteregnskab, er det kun årsregnskabet, som bliver offentliggjort. Det andet regnskab er som sagt blot til Skat som hjælp til beregning af din virksomhedsskat.