Den danske aktiebeskatning i fokus

I den seneste tid har den danske aktiebeskatning – og herunder særligt beskatningsgraden – været genstand for megen omtale. Det skyldes, at regeringen i forbindelse med den nye Arne-pension har foreslået, at regningen for denne pension skal deles i to, hvoraf den ene regning sendes til landets banker, mens den anden regning sendes til danske investorer.

Aktiebeskatningen i dag

I dag forholder det sig således, at beskatningen af kursgevinster på aktier beskattes i en totrinsløsning:

  • Kursgevinster på op til 55.300 kr. beskattes med 27%
  • Kursgevinster derudover beskattes med 42%

Beskatningen på 27% placerer os i nogenlunde samme beskatningslag som vores skandinaviske naboer, mens beskatningen på 42% svarer til det næsthøjeste skattetryk på aktiegevinster i Europa; kun overgået af Irland (det er i den forbindelse vigtigt at gøre opmærksom på, at der her udelukkende er tale om beskatning på aktier. Andre investeringsaktiver som f.eks. crowd investing eller forex trading kan have vidt forskellige beskatningsformer. Besøg hjemmesiden her for at læse mere om forex trading).

Ekstra regning til aktionærerne

Regningen fra Arne-pensionen ønsker regeringen nu at sende videre til de danske aktionærer, og mere specifikt til de aktionærer, der befinder sig på trin to; altså i forvejen betaler op til 42% i skat på deres kursgevinster.

Forslaget går konkret på, at satsen på de 42% skal øges til 45%, hvilket vil lægge yderligere afstand mellem Danmark kontra Norge og Sverige. Men er det en god idé?

Ulemper ved øget aktiebeskatning

Når aktiebeskatningen øges, mindsker det helt naturligt privatinvestorers lyst til at investere. Og det er ikke kun skidt for privatinvestorerne – det er mindst lige så skidt for de danske virksomheder, der har brug for at rejse kapital via børserne. En højere aktiebeskatning vil alt andet lige betyde, at de danske virksomheders evne til at rejse kapital svækkes, hvilket så også betyder, at de svækkes i den internationale konkurrence mod virksomheder i lande, hvor aktiebeskatningen er væsentligt lavere.

Svar fra Skatteministeriet

Alex Vanopslagh (LA) har i den forbindelse spurgt skatteminister Morten Bødskov (S), om det nu også er fornuftigt at hæve aktiebeskatningen. Det har Skatteministeriet sidenhen undersøgt, og faktisk viser undersøgelsen, at samfundet vil tjene 7 mia. kr. ekstra samt skabe 6.700 nye jobs, hvis man i stedet gik den anden vej og sænkede aktiebeskatningen til 25%. Set i lyset af, at Skatteministeriet dermed selv har foretaget en undersøgelse, der klart strider imod en øgning i aktiebeskatningen, må det antages, at det sidste ord ikke er sagt i denne sag.