Brugtmoms

Brugtmomsordningen går i store træk ud på, at den virksomhed, der videreforhandler brugte varer, kun skal beregne moms af avancen og ikke af hele salgsprisen. Formålet med brugtmomsordningen er at undgå dobbeltbeskatning, dvs. at der betales fuld moms af den samme vare to eller flere gange. Da varen var ny og blev handlet første gang, blev der betalt moms af hele salgsprisen.
[wp_ad_camp_1]
Efter de almindelige momsregler skal der også betales moms af hele salgsprisen, når varen som brugt videresælges af f.eks. en marskandiser, som har købt varen af et dødsbo.

Der vil således blive betalt moms af den samme vare to gange. Hvis De derimod bruger brugtmomsordningen, skal De kun beregne moms af Deres avance og ikke af hele salgsprisen. Fradragsretten for moms på almindelige driftsudgifter påvirkes ikke af ordningen.

Varer kan kun komme ind under brugtmomsordningen, når De køber varerne af virksomheder/personer, der ikke selv har mulighed for at lægge moms på varen, eller af virksomheder, som kan bruge et særligt momsberegningsgrundlag ved salget. Sidstnævnte gælder førstegangssalg af egne kunstværker, salg af køreskole- og udlejningsbiler samt salg af kunstværker, samlerobjekter og antikviteter, der er importeret fra et land uden for EU.

Ordningen stiller særlige krav til Deres regnskab og udformning af fakturaer. Hvis De ikke opfylder alle kravene, skal De betale moms af hele salgsprisen.

Definitionen af, hvad der er brugte varer efter brugtmomsordningen er ikke helt sammenfaldende med, hvad der i daglig tale omtales som brugte varer. Det har derfor ikke betydning, om varen er brugt. Levende dyr kan også være brugte. Det samme kan en vare, som aldrig har været brugt. Endvidere er det et krav, at den købte vare kan genanvendes i den foreliggende stand eller efter reparation.

For at varen kan komme ind under ordningen, skal den bevare sin identitet ved salget. Hvis varen tilføres en ny funktion, dvs. bliver en anden vare, er den ikke længere brugt. F.eks. kan biler, der indkøbes til ophugning eller skrot, ikke komme ind under ordningen. Benyt gerne et regnskabsprogram der kan håndtere brugtmoms.

(kilde: skat.dk)